Bedrijfsgebouwen

Steeds vaker krijgt Bakker Workum opdrachten voor het realiseren van complete bedrijfsgebouwen. Vanaf de staalconstructie, dak- en gevelbeplating tot en met overheaddeuren en dakbedekking.
Omdat wij met de meest uiteenlopende constructies te maken krijgen, is het voor ons steeds weer een uitdaging om ieder mogelijk ontwerp te realiseren. Want in de moderne architectuur wordt ook van de staalbouwer creativiteit verwacht.

Met de realisatie van vele bedrijfspanden bewijzen we dat Bakker Workum in zijn bestaan een netwerk van relaties heeft opgebouwd.
Architekten- en ingenieursbureaus, aannemers en opdrachtgevers uit velerlei branches weten de weg naar Workum te vinden.

Verzeker u van de beste kwaliteit

De kwaliteit van onze bedrijfsvoering is gewaarborgd volgens de NEN-ISO 9002 normen. Deze certificering is de bevestiging van een hoog kwaliteitsniveau en een duidelijke professionele waardering van de organisatie van ons bedrijf. Daarnaast stellen wij, op uw verzoek, vóór uitvoering van de opdracht, samen met u een gedetaileerd kwaliteitsplan op.

 

Tegelhandel Dijkstra te Akkrum

 

 

Bedrijfsverzamelgebouw te Bolsward

 

Bedrijfsverzamelgebouw te Workum

Bouwbedrijf Eekma te Koudum

Stal Mts. Schotanus te Harich

 

Stal Mts. Abma-Bouma te Nijhuizum

 

  

Gogo Metaal te Bolsward

 

Top Workum

 

 

De Haas Bloemen te IJlst

 

Bijlsma te Hommerts

 

Rinkelwinkel te Makkum

Ter Horst te Stavoren

 

De Groot te Stavoren

 

Pruis te Warns


  Copyright De Poort Automatisering B.V.