Staalconstructies

Op een constructiebedrijf moet u kunnen bouwen. Het ontwerp staat vast, afspraken zijn gemaakt en met de aanleg van de fundering kan worden gestart.

Dak- en gevelbeplating

Een ander specialisme van Bakker Workum is het ontwerpen en monteren van dak- en gevelbeplating. Hierover geven we eerst een gericht advies, want er zijn diverse oplossingen mogelijk.

Bedrijfsgebouwen

Op een constructiebedrijf moet u kunnen bouwen. Het ontwerp staat vast, afspraken zijn gemaakt en met de aanleg van de fundering kan worden gestart.

Trappen, bordessen en hekwerken

Een ander specialisme van Bakker Workum is het ontwerpen en monteren van dak- en gevelbeplating. Hierover geven we eerst een gericht advies, want er zijn diverse oplossingen mogelijk.

Speciale werken

Een extra uitdaging zijn die projecten die wij als “speciale werken” betitelen. Een goed voorbeeld zijn de drijvende boothuizen voor de K.N.R.M. compleet met bemanningsverblijf, pakkendroogruimte en een overdekte ligplaats voor de reddingsboot. Na Lauwersoog en Den Oever, volgden Veere, Noordland Binnen en Elburg.