Bakker Workum is al dik 100 jaar actief. Waren het de eerste jaren vooral kinderwagens, kruiwagens en trekwagens, later is de firma Weduwe W. Bakker zich gaan specialiseren in de gereedschappen voor het boerenbedrijf. Zestig jaar lang had Bakker een vaste standplaats op verschillende veemarkten in het land. De slogan was toen: “Op het land en in de stal, Bakker’s gereedschap bovenal.” Veel meer hierover is hier te vinden!

In 1980 is Bakker Workum Konstruktiewerken B.V. opgericht
Begin 1990 is het bedrijf verhuisd naar het bedrijfspand op het industrieterrein “De Horsa”. De toenmalige Commissaris der koningin Wiegel verrichtte de openingsplechtigheid.

Bakker Workum Konstruktiewerken is voor de “EN 1090-1” gecertificeerd

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever (veelal aannemer) in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.